Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2429. Odredba o obrazcu maturitetnega spričevala, stran 4026.

Na podlagi 71. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) izdaja minister za šolstvo in šport
O D R E D B O
o obrazcu maturitetnega spričevala
1. člen
S to odredbo se določi oblika in vsebina obrazca maturitetnega spričevala in obvestila o uspehu pri maturi kot njegovega sestavnega dela v osnovni in posebni varianti ter v dvojezičnih variantah.
2. člen
Obrazec maturitetnega spričevala je oblikovan v naslednjih variantah:
1. Osnovni obrazec, ki je velikosti 21,0 cm krat 29,7 cm, A3 formata z enojnim zgibom na polovici v A4 format in je natisnjen na posebnem papirju v 4/4 barvah, ima oznako obr. MŠŠ-3MS-8500/97 (Priloga 1) ali MŠŠ-4MS- -3000/97 (priloga 1a).
Jezikovni varianti tega obrazca, ki sta opisani v 3. točki tega člena, po velikosti, obliki in vsebini ustrezata osnovnemu obrazcu, dodano je le besedilo v italijanščini oziroma madžarščini.
2. Obrazec maturitetnega spričevala s pohvalo je oblikovno in tekstualno drugačen od osnovnega obrazca in sicer vsebuje na prvi strani na svetlo-zeleni podlagi s črkami v zlati barvi dodano besedilo “s pohvalo”, na drugi strani pa besedilo izreka pohvale in vzorec, ki je obrobljen z zlato barvo in ima oznako obr. MŠŠ-3MSP-200/97 (priloga 2).
3. Dvojezične variante obrazca, v katerih je besedilo napisano v slovenščini in italijanščini oziroma madžarščini, imajo naslednje oznake:
– obr. MŠŠ-3IMS-50/97 je obrazec maturitetnega spričevala v slovenščini in italijanščini (priloga 3);
– obr. MŠŠ-3MMS-50/97 je obrazec maturitetnega spričevala v slovenščini in madžarščini (priloga 4);
– obr. MŠŠ-3IMSP-10/97 je obrazec maturitetnega spričevala s pohvalo v slovenščini in italijanščini (priloga 5);
– obr. MŠŠ-3MMSP-10/97 je obrazec maturitetnega spričevala s pohvalo v slovenščini in madžarščini (prilo- ga 6).
3. člen
Obrazec obvestila o uspehu pri maturi je vložni list in sestavni del maturitetnega spričevala, velikosti A4 formata, natisnjen na istovrstnem papirju kot osnovni obrazec maturitetnega spričevala. Oblikovan in natisnjen je v treh variantah, in sicer:
1. obrazec obvestila o uspehu pri maturi (osnovna varianta) ima oznako:
– obr. MŠŠ-3OUM-10500/97 (priloga 7) ali obr. MŠŠ- -4OUM-3000/97 (priloga 7a);
2. obrazec obvestila o uspehu pri maturi v slovenščini in madžarščini ima oznako:
– obr. MŠŠ-3MOUM-100/97 (priloga 8);
3. obrazec obvestila o uspehu pri maturi v slovenščini in italijanščini ima oznako:
– obr. MŠŠ-3IOUM-100/97 (priloga 9).
4. člen
Obrazec osnovnega maturitetnega spričevala in njegove variante in sicer obrazci maturitetnega spričevala s pohvalo, maturitetnega spričevala v slovenščini in italijanščini, maturitetnega spričevala v slovenščini in madžarščini, maturitetnega spričevala s pohvalo v slovenščini in italijanščini, maturitetnega spričevala s pohvalo v slovenščini in madžarščini, obvestila o uspehu pri maturi v osnovni varianti ter v obeh dvojezičnih variantah so objavijo v prilogah od 1 do 9 k tej odredbi in so njen sestavni del.
5. člen
Maturitetno spričevalo se začne izdajati na obrazcu, določenem s to odredbo, osebam, ki so opravile maturo v letu 1997.
6. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o obrazcu maturitetnega spričevala (Uradni list RS, št. 36/96).
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-46/97
Ljubljana, dne 22. julija 1997.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport