Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2413. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic, stran 3984.

Na podlagi prvega odstavka 33. člena in osme alinee prvega odstavka 64. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94 in 54/96) ter 26. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic
1. člen
Pravilnik o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic (Uradni list RS, št. 51/96 in 75/96) se dopolni tako, da se priloga merila za delitev ekoloških točk za tranzit Avstrije dopolni z novo 7. točko, ki glasi:
“Ne glede na navedena merila, je uporaba ekoloških točk dovoljena za tista tovorna motorna vozila, ki potrebujejo za en prehod preko Avstrije največ 10 ekoloških točk. Izjemoma lahko uporabijo večje število ekoloških točk le tisti prevozniki, ki uporabljajo oprtni vlak. Ta izjema se nanaša le na tiste ekološke točke, ki so bile pridobljene kot nagrada za uporabo oprtnega vlaka”.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 264-1/97-709
Ljubljana, dne 16. julija 1997.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost