Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2407. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova-Zreče, stran 3978.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 71/93), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 33. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95), izdajam
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova–Zreče
I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova–Zreče.
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova–Zreče, vsebuje obvezne sestavine:
a) grafični del, ki vsebuje prikaze prostorskih ureditev obravnavanega območja,
b) tekstualni del, ki vsebuje obrazložitve, soglasja ter besedilo odloka.
II
Odlok je na vpogled v prostorih Občine Zreče, v sejni sobi, in sicer 30 dni od dneva objave tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Javnost bo o tem pravočasno obveščena na krajevno običajen način.
III
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo v istem roku na Občino Zreče.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-3/97
Zreče, dne 9. julija 1997.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost