Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2404. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 3976.

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o javnih gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 41/96)
1. člen
Za prvim členom se doda 1.a člen, ki glasi:
Z namenom odpravljanja izgub na vodovodnem omrežju se uvede prispevek za obnovo vodovodnih priključkov po ceni, ki je določena v 3. členu tega odloka.
2. člen
V 5. členu se tekst spremeni tako, da se obstoječi tekst zaključi namesto s piko z vejico in se nadaljuje s tekstom: “razen za obnovo vodovodnih priključkov, kjer se prispevek uvede za dobo 10 let“.
3. člen
Za 5. členom se doda 6.a člen, ki glasi:
Višina prispevka za obnovo vodovodnih priključkov je določena za vsako leto trajanja odloka posebej, kot sledi:
– leto 1997: 10,66 SIT/ m2 prodane vode,
– leto 1998: 10,30 SIT/ m2 prodane vode,
– leto 1999: 9,95 SIT/ m2 prodane vode,
– leto 2000: 9,59 SIT/ m2 prodane vode,
– leto 2001: 9,24 SIT/ m2 prodane vode,
– leto 2002: 8,53 SIT/ m2 prodane vode,
– leto 2003: 7,82 SIT/ m2 prodane vode,
– leto 2004: 6,40 SIT/ m2 prodane vode,
– leto 2005: 4,97 SIT/ m2 prodane vode,
– leto 2006: 3,03 SIT/ m2 prodane vode.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 8. 1997.
Štore, dne 30. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.

AAA Zlata odličnost