Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2389. Odlok o spremembi odloka o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb v Občini Pivka, stran 3957.

Na podlagi 3., 6., 32., in 36. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 8. in 11. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 33/96) in 19. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95 in 27/96) je Občinski svet občine Pivka na seji dne 12. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb v Občini Pivka
1. člen
V 2. členu odloka o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 40/96) se črtata točka 1., 2. in 3.
4. točka postane 1. točka, 5. točka 2. točka, 6. točka 3. točka, 7. točka pa 4. točka.
2. člen
V 3. členu odloka se črta točka 1.
2. točka postane 1. točka, 3. točka 2. točka, 4. točka 3. točka, 5. točka 4. točka, 6. točka pa 5. točka.
3. člen
Črtata se prvi in četrti odstavek 4. člena.
Drugi odstavek 4. člena postane prvi, tretji pa drugi.
Novi tretji odstavek 4. člena se glasi:
“V skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah bodo koncesije za koncesionarje navedene v prvem in drugem odstavku 4. člena, podeljene brez razpisa.”
4. člen
5. člen se črta.
5. člen
V 11. členu se v prvem odstavku črta prva alinea.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. XIX-8/97
Pivka, dne 12. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Pivka
Iztok N. Čančula, d.i.a. l. r.

AAA Zlata odličnost