Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2388. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprmemb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986..., stran 3956.

Na podlagi 10. in 37. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 6/96 in 68/96), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90 ter Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) ter 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je župan Mestne občine Novo mesto dne 8. 7. 1997 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi
a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (PZ za ZN Zabrezje)
b) osnutka zazidalnega načrta Zabrezje
1. člen
Javno se razgrneta osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto (PZ za ZN Zabrezje) ter osnutek zazidalnega načrta Zabrezje.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto, ki se razgrinjajo, se nanašajo na programsko zasnovo za ZN Zabrezje v smislu opredelitve nove namembnosti zemljišča v območju urejanja, in sicer v tekstualnem in grafičnem delu prostorskih sestavin planskih aktov mestne občine. Osnutek ZN Zabrezje pa na novo določa merila in pogoje nove urbanizacije v obravnavanem območju.
3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto ter osnutek zazidalnega načrta Zabrezje bosta javno razgrnjena v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v prostorih Krajevne skupnosti Bučna vas, tridest dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS. V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava v Krajevni skupnosti Bučna vas. Obvestilo o času in kraju javne obravnave bo naknadno objavljeno v Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora – Zavod za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
Št. 352-01-21/96-19
Novo mesto, dne 8. julija 1997.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Franci Koncilija l. r.

AAA Zlata odličnost