Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2385. Ugotovitev Občinskega sveta občine Laško, da je mandat člana za preostanek mandatne dobe, prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Združena lista socialnih demokratov - ZL v 2. volilni enoti, stran 3953.

V zvezi s sklepom Občinskega sveta občine Laško, št. 108-6/97-02, z dne 30. 6. 1997, da je članu občinskega sveta Darku Preskarju prenehal mandat na podlagi 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. U-1-13/94-95, 45/95 – odločba US RS, št. U-1-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) je Občinska volilna komisija Laško na seji, dne 4. 7. 1997 na podlagi 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94)
u g o t o v i l a,
da je mandat člana Občinskega sveta občine Laško za preostanek mandatne dobe, prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Združena lista socialnih demokratov – ZL v 2. volilni enoti, ki obsega Krajevno skupnost Rečica, Krajevno skupnost Marija Gradec, Krajevno skupnost Vrh nad Laškim in Krajevno skupnost Breze.
Ta kandidat je Milica Jan, roj. 9. 7. 1945, stanujoča Lahomno 39, Laško.
Kandidatka je dne 1. 7. 1997 podala pisno izjavo, da sprejema mandat.
Št. 108-6/97-02
Laško, dne 4. julija 1997.
Predsednik
Občinske volilne komisije Laško
Milko Škoberne, dipl. jur. l. r.
Člani komisije:
Marija Sladič l. r.
Fani Šuhel l. r.
Marjan Koprivc l. r.
Namestnica predsednika
Zdenka Pešec, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost