Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2384. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 3952.

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter na podlagi 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na 23. redni seji dne 30. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1. člen
V odloku o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list SRS, št. 42/86) se 3. člen spremeni tako, da glasi:
Pod pogoji, določenimi s tem odlokom, sme občan brez lokacijskega dovoljenja graditi naslednje objekte: drvarnice, shrambe za vrtno orodje, vrtne ute, objekti za rejo malih živali, čebelnjake, sadne kleti in sušilnice, shrambe za orodje in poljščine, nadstreške, pristrešnice, pergole, lahke montažne garaže za en osebni avto, zasteklitve teras (zimski vrt), balkonov in zunanjih stopnišč, montažni bazeni, tipski silosi za shranjevanje krmil (stolpni in koritasti montažni), jame za gnojevko, kozolci, spominska obeležja, tople grede, rastlinjaki in plastenjaki, oporni in podporni zidovi, naprave za koriščenje sončne energije, dimniki pri objektih, vrtne in dvoriščne ograje, ograje za pašnike, tipski mali rezervoarji za utekočinjeni naftni plin, plinski priključek z notranjo preureditvijo kotlovnice, odstranitev pomožnih obstoječih objektov.
2. člen
Spremeni se 2. točka 4. člena odloka – posebni pogoji tako, da na novo glasi:
1. drvarnice, shrambe za vrtno orodje, vrtne ute, objekte za rejo malih živali, čebelnjake, sadne kleti in sušilnice, ne smejo presegati tlorisne površine 15 m2 ter ležijo na funkcionalnem zemljišču obstoječih objektov, z izjemo čebelnjaka, ki sme biti postavljen ob predhodnem mnenju čebelarske zadruge pripadajočega pašnega katastra;
2. shrambe za orodje in poljščine, kozolci, tople grede, rastlinjaki in plastenjaki tlorisno ne smejo presegati površine 30 m2 in smejo biti postavljeni na primernem mestu glede na namen, shrambe za orodje in poljščine pa na funkcionalnem zemljišču obstoječih objektov, ki služijo neposredno kmetijski proizvodnji občanov;
3. nadstrešnice, pristrešnice, pergole tlorisne površine največ 30 m2, pri obstoječih legah zgrajenih objektov oziroma na funkcionalnem zemljišču;
4. lahka montažna garaža za en osebni avto, tlorisne površine največ 20 m2 na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše;
5. zasteklitev teras (zimski vrtovi), balkonov, zunanjih stopnišč pri stanovanjskih objektih oziroma stanovanj, s pogojem, da se izvede oblikovno enotno in celovito in da ne presega 30 m2 tlorisne površine;
6. postavitev montažnih bazenov velikosti do 30 m2 na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše;
7. jama za gnojevko in tipski silosi za shranjevanje krmil, jama za gnojevko in stolpni silos do 60 m3 oziroma koritasti silos do 100 m3 in sme biti postavljen na funkcionalnem zemljišču gospodarskega objekta (hleva);
8. vrtna ograja, dvoriščna ograja, ograja za pašnik, oporni in podporni zidovi ne smejo presegati višine 1,50 m;
9. postavitev dimnika pri obstoječih objektih do višine 15 m;
10. odstranitev obstoječih objektov in naprav ali njihovih delov do površine 30 m2, za katera ni potrebna statična presoja;
11. tipski mali rezervoarji za utekočinjeni nafni plin z izvedbo priključkov do 5 m3 prostornine na funkcionalnem zemljišču objektov in da so grajeni v skladu s pravilnikom o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91);
12. izgradnja plinskih priključkov za priključno moč do 50 kW in notranja preureditev kotlarne;
13. naprave za izkoriščanje sončne energije na strehi objekta ali na funkcionalnem zemljišču;
14. spominska obeležja do 5 m2 tlorisne površine (kapelica) postavljene v skladu s pogoji strokovne službe za varovanje naravne in kulturne dediščine;
15. odstranitev pomožnega objekta na podlagi skice odstranitve.
3. člen
V celoti se črta 6. člen odloka o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list SRS, št. 42/86) ter 1. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka (Uradni list RS, št. 35/94).
4. člen
Spremeni se 7. člen odloka tako, da glasi:
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna inšpekcija.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 351-217/97
Laško, dne 30. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti