Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2382. Dopolnitve pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje, stran 3951.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) in zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) je Občinski svet občine Grosuplje na seji dne 18. 6. 1997 sprejel
D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje
1. člen
V pravilniku o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 39/96 in 61/96) se v 11. členu za točko 2.6. dodata dve novi točki, ki se glasita:
“2.7. Sofinanciranje stroškov pri menjavi zemljišč
Namen: ureditev kmetijskega zemljišča oziroma kmetijskega prostora zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave ter s tem omogočiti racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč, pri čemer vrednost enega zemljišča ne presega vrednosti drugega zemljišča za več kot 50%. Pravico pri dodeljevanju sredstev imajo kmetje, ki s to agrarno operacijo zaokrožajo posestva in s tem pridobijo večje komplekse kmetijskih zemljišč. Občina Grosuplje sofinancira 70% celotne cene menjave kmetijskih zemljišč.
Pogoj za pridobitev sredstev: upravičenec predloži Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Grosuplje vlogo za sofinanciranje menjave kmetijskih zemljišč, in sicer po vknjižbi parcele v zemljiško knjigo na Okrajnem sodišču v Grosupljem. Vlogi je potrebno priložiti:
– menjalno pogodbo,
– potrdilo upravne enote, da gre za medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč,
– mapno kopijo, na kateri so poleg parcele, ki je predmet menjalne pogodbe, označene tudi parcele, ki so že v lasti prosilca,
– zemljiškoknjižni izpisek za parcelo, ki je predmet menjalne pogodbe ter
– potrdila oziroma dokazila o stroških menjave zemljišča.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi sklepa župana Občine Grosuplje.
2.8. Sofinanciranje strojnega krožka
Namen: omogočiti lažjo in racionalnejšo obdelavo kmetijskih zemljišč ali kasnejšo predelavo oziroma dodelavo kmetijskih pridelkov, predvsem zaradi boljše strojne opremljenosti in možnosti pridobitve specializiranih strojev in druge opreme, traktorskih priključkov ipd., ki so kmetom na voljo v strojnem krožku.
Pogoj za pridobitev sredstev: Občina Grosuplje dodeljuje sredstva v obliki dotacije za delovanje strojnega krožka oziroma za nakup posamezne opreme, stroja, priključka itd. na podlagi sklepa župana in posamezne zahteve, ki jo vloži strojni krožek.”
2. člen
Te dopolnitve pravilnika se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati takoj po objavi.
Št. 321-04/96
Grosuplje, dne 18. junija 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti