Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1997 z dne 18. 7. 1997

Kazalo

2379. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica, stran 3945.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 30. 6. 1997 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica
1
Javno se razgrne osnutek spremembe in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica. Osnutek je izdelalo podjetje Topos, d.o.o., Dolenjske Toplice, pod št. UN-3/97 v juniju 1997.
2
Osnutek bo razgrnjen na sedežu Občine Črnomelj v delovnem času občinske uprave.
Osnutek bo razgrnjen najmanj 30 dni po začetku veljavnosti tega sklepa.
3
Med javno razgrnitvijo osnutka se skliče javna obravnava. Javno obravnavo organizira Občina Črnomelj, ki zagotovi potrebne strokovne podlage in razlage.
O času in kraju javne razgrnitve in javne obravnave morajo biti zainteresirani občani na primeren način obveščeni.
4
Pisne pripombe in predloge na osnutek podajo zainteresirani na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-6/97
Črnomelj, dne 30. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost