Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2339. Navodilo o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni v zavode za prestajanje kazni zapora, stran 3868.

Na podlagi prvega odstavka 22. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78 ter Uradni list RS, št. 8/90, 12/92, 58/93, 71/94 in 29/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za pravosodje
N A V O D I L O
o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni v zavode za prestajanje kazni zapora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Okrožno sodišče, pristojno za izvršitev kazni zapora oziroma mladoletniškega zapora po 5. točki 101. člena zakona o sodiščih in 32. členu zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (v nadaljnjem besedilu: ZIKS) in občinski sodnik za prekrške, ki je pristojen za izvršitev kazni zapora po 79. členu ZIKS pošiljata obsojence, obsojene mladoletnike in osebe, kaznovane z zaporom za prekršek na prestajanje kazni po tem navodilu.
Po tem navodilu se pošiljajo v zavode za prestajanje kazni zapora tudi obdolženci, ki jim je sodišče ugodilo, da se oddajo v zavod za prestajanje kazni zapora pred pravnomočnostjo sodbe (36. člen ZIKS).
II. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA V ZAVODE ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA
A) Okrožno sodišče pošlje obsojence na prestajanje kazni zapora in mladoletniškega zapora v zavode za prestajanje kazni zapora po naslednjem razporedu:
1. V Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni:
– polnoletne obsojence z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na kazen zapora, daljšo od enega leta in šest mesecev, ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega eno leto in šest mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na kazen zapora, daljšo od dveh let, ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega dve leti zapora.
2. V Zavod za prestajanje kazni zapora Ig pri Ljubljani:
– polnoletne obsojenke z območj vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojene na kazen zapora, daljšo od dveh mesecev, ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega dva meseca zapora;
– mlajše polnoletne obsojenke (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji;
– mladoletnice, ki so obsojene na mladoletni zapor, z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, (ki jo prestajajo v posebnem oddelku za mladoletnice);
– polnoletne obsojenke z območja sodnega okrožja Ljubljana in Kranj, ne glede na višino izrečene kazni zapora.
3. V Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje:
– mladoletnike z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na mladoletniški zapor;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na kazen zapora nad enim do dveh let ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh let zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Celje, ki so obsojeni na kazen do dveh let zapora ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh let zapora.
B) Obsojence, ki so obsojeni na kazen zapora do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta in šestih mesecev zapora, polnoletne obsojenke, ki so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora, ter mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti), ki so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora, pošiljajo okrožna sodišča na prestajanje kazeni zapora po naslednjem razporedu:
1. V Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
a) – obsojence (tudi mlajše polnoletnike) z območja sodnega okrožja Ljubljana;
– obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, Krško in Novo mesto (tudi mlajše polnoletnike), če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šestih mesecev zapora.
b) V Oddelek Novo mesto Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– obsojence z območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora;
– obsojenke z območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
c) V Oddelek Radovljica Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Kranj, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora.
2. V Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor:
a) – obsojence z območja sodnega okrožja Maribor in Celje;
– obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Maribor, Ptuj in Slovenj Gradec, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora;
– obsojenke z območja sodnega okrožja Maribor, Ptuj in Slovenj Gradec, če so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
b) V Oddelek Murska Sobota Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor:
– obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora;
– obsojenke z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
3. V Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje:
– obsojenke z območja sodnega okrožja Celje, če so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
4. V Zavod za prestajanje kazni zapora Koper:
a) – obsojence in obsojenke z območja sodnega okrožja Koper;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Koper, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora.
b) V Oddelek Nova Gorica Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper:
– obsojence in obsojenke z območja sodnega okrožja Nova Gorica;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Nova Gorica, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora.
III. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA V ODPRTE ODDELKE ZAVODOV ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA
Na podlagi tretjega odstavka 107. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/94) lahko pošlje pristojno okrožno sodišče obsojenca, ki je obsojen do treh let zapora, na prestajanje kazni zapora po naslednjem razporedu:
1. V Odprti oddelek Rogoza Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor:
– obsojence z območja sodnega okrožja Maribor, Ptuj, Slovenj Gradec in Celje;
– obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev zapora ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora.
2. V Odprti oddelek Hotemež Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni:
– obsojence z območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora.
3. V Odprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig pri Ljubljani:
– obsojenke z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojene na kazen zapora nad dva meseca ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega dva meseca zapora;
– mladoletne obsojenke z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojene na mladoletniški zapor.
4. V Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje:
– mladoletne obsojence z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojeni na mladoletniški zapor.
5. V Odprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor:
– obsojenke z območja sodnega okrožja Maribor, Ptuj in Slovenj Gradec, če so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
6. V odprti oddelek Oddelka Murska Sobota Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor:
– obsojenke z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
7. V odprti oddelek Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje:
– obsojenke z območja sodnega okrožja Celje, če so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
8. V Odprti oddelek Ig Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– obsojence z območja sodnega okrožja Ljubljana;
– obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, če so obsojeni na kazen zapora nad enim letom ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega eno leto zapora.
9. V odprti oddelek Oddelka Novo mesto zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– obsojence z območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so bili obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora.
– obsojenke z območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
10. V odprti oddelek Oddelka Radovljica Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, če so bili obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora.
11. V odprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper:
– obsojence z območja sodnega okrožja Koper ne glede na višino izrečene kazni zapora;
– obsojenke z območja sodnega okrožja Koper, če so bile obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
12. V odprti oddelek Oddelka Nova Gorica Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper:
– obsojence z območja sodnega okrožja Nova Gorica ne glede na višino izrečene kazni zapora;
– obsojenke z območja sodnega okrožja Nova Gorica, če so bile obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.
IV. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA V POLODPRTE ODDELKE ZAVODOV ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA
Pristojno okrožno sodišče lahko na podlagi tretjega odstavka 107. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije razporeja obsojence na prestajanje kazni zapora v polodprte oddelke zavodov za prestajanje kazni zapora po naslednjem razporedu:
1. V polodprti oddelek Slovenska vas Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni:
– polnoletne obsojence z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojeni na kazen zapora nad enim letom in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega eno leto in šest mesecev zapora;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojeni na kazen zapora nad dve leti ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega dve leti zapora.
2. V polodprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig:
– polnoletne in mlajše polnoletne obsojenke ter obsojenke, če so obsojene na mladoletniški zapor z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji.
3. V polodprti oddelek Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje:
– mladoletne obsojence z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojeni na mladoletniški zapor;
– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so obsojeni na kazen zapora do dveh let ali jih ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh let zapora.
4. V polodprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor:
– polnoletne obsojence z območja sodnih okrožij Celje, Maribor, Ptuj in Slovenj Gradec, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta in šestih mesecev zapora;
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev in ni daljši kot eno leto in šest mesecev zapora.
5. V polodprti oddelek Oddelka Murska Sobota Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor:
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim kazen po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora.
6. V polodprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Ljubljana, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta in šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta in šestih mesecev zapora;
– polnoletne obsojence z območja sodnih okrožij Kranj, Krško in Novo mesto, če so bili obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev in ni daljši kot eno leto in šest mesecev zapora.
7. V polodprti oddelek Oddelka Novo mesto Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– polnoletne obsojence z območja sodnih okrožij Krško in Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora.
8. V polodprti oddelek Oddelka Radovljica Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora.
9. V polodprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper:
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Koper, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta in šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta in šestih mesecev zapora.
10. V polodprti oddelek Oddelka Nova Gorica Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper:
– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja Nova Gorica, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta in šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta in šestih mesecev zapora.
V. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA, IZREČENE V POSTOPKU O PREKRŠKU
Pristojni občinski sodnik za prekrške pošlje osebe, kaznovane s kaznijo zapora za prekršek, ali če je odredil, da se odločba izvrši takoj, na prestajanje kazni po naslednjem razporedu:
1. V Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje:
osebe z območja občin Celje, Vojnik, Štore, Laško, Radeče, Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Velenje, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Žalec.
2. V Zavod za prestajanje kazni zapora Koper:
osebe z območja občin Ilirska Bistrica, Postojna, Pivka, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Izola in Piran.
3. V Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana oziroma v Zavod za prestajanje kazni zapora Ig pri Ljubljani:
moške oziroma ženske z območja občin Ljubljana, Dol pri Ljubljani, Medvode, Vodice, Brezovica, Ig, Škofljica, Velike Lašče, Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Cerknica, Loška dolina, Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Grosuplje, Dobropolje, Ivančna Gorica, Hrastnik, Kamnik, Kočevje, Osilnica, Litija, Logatec, Ribnica. Loški potok, Trbovlje, Vrhnika, Borovnica in Zagorje ob Savi.
4. V Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor:
osebe z območja občin Dravograd, Lenart, Maribor, Duplek, Rače-Fram, Starše, Ormož, Ptuj, Destrnik-Trnovska vas, Dornova, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč, Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka-Ribnica, Vuzenica, Ravne-Prevalje, Črna na Koroškem, Mežica, Slovenj Gradec, Mislinja, Ruše, Pesnica, Kungota, Šentilj in Slovenska Bistrica.
5. V Oddelek Nova Gorica Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper:
osebe z območja občin Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno, Tolmin, Bovec, Kobarid, Nova Gorica, Brda, Kanal in Miren-Kostanjevica.
6. V Oddelek Novo mesto Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
osebe z območja občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Brežice, Črnomelj, Semič, Krško, Metlika, Sevnica in Trebnje.
7. V Oddelek Murska Sobota Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor:
osebe z območja občin Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij, Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Ljutomer, Murska Sobota, Beltinci, Cankova-Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš-Šalovci, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogaševci.
8. V Oddelek Radovljica Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
osebe z območja občin Jesenice, Kranjska Gora, Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur, Radovljica, Bled, Bohinj, Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki, Žiri in Tržič.
VI. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA, IZREČENA TUJIM DRŽAVLJANOM
Po razporedu, ki je določen s tem navodilom, pošilja pristojno okrožno sodišče na prestajanje kazni zapora tudi tuje državljane oziroma tujce, ki so brez državljanstva.
VII. KONČNA DOLOČBA
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati navodilo o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni v zavode za prestajanje kazni zapora (Uradni list RS, št. 3/95 in 7/95).
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 791-10/94
Ljubljana, dne 20. junija 1997.
Tomaž Marušič l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost