Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2332. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec, stran 3862.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 17/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 51. člena statuta Občine Žalec (Uradni list SRS, št. 34/85 in Uradni list RS, št. 16/96 in 1/97) je župan Občine Žalec dne 30. junija 1997 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (v nadaljevanju besedila: spremembe in dopolnitve prostorskih planov Občine Žalec), ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o., v maju 1997.
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih planov Občine Žalec se nanaša na rekonstrukcijo magistralne ceste M 10-8 odsek 1262 Črnova–Arja vas na območju zahodno od naselja Velika Pirešica.
II
Osnutek aktov iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec in v prostorih Krajevne skupnosti Galicija. Javna razgrnitev traja en mesec od dneva uveljavitve tega sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek podajo pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in jih posredujejo na Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bo v prostorih Krajevne skupnosti Galicija dne 24. julija 1997 ob 17. uri javna obravnava, ki jo bosta organizirala Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec in Krajevna skupnost Galicija.
V
Po preteku javne razgrnitve zavzema župan Občine Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih planov Občine Žalec v času javne razgrnitve, Občina Žalec pa pripravi predlog sprememb in dopolnitev prostorskih planov.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-0003/97-02
Žalec, dne 30. junija 1997.
Župan
Občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost