Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2331. Sprememba in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta občine Žalec, stran 3861.

Na podlagi 20. in 31. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96 in 1/97) je Občinski svet občine Žalec na 25. seji dne 16. junija 1997 sprejel naslednjo
S P R E M E M B O I N D O P O L N I T E V P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Žalec
1. člen
Poslovnik Občinskega sveta občine Žalec (Uradni list RS, št. 20/96) se spremeni tako, da se na koncu drugega stavka prvega odstavka 55. člena poslovnika za besedo njemu postavi pika in črta besedilo: “in kdo se je vzdržal”.
3. člen
Sprememba in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta občine Žalec prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02100/003/97
Žalec, dne 16. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost