Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2321. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 1996, stran 3844.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 78. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na 22. seji dne 19. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 1996
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 1996.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna, ki so bili doseženi in razporejeni po bilanci proračuna občine za leto 1996 znašajo:
– prihodki:
prihodki občine – zag. poraba          843,073.200 SIT
drugi prihodki                  343,768.340 SIT
zadolževanje                   47,851.759 SIT
skupaj                     1.234,693.299 SIT
– odhodki:
odhodki za delo organov             499,974.622 SIT
dotacije in subvencije              279,407.965 SIT
drugi odhodki                   49,093.806 SIT
investicijski odhodki              394,153.077 SIT
skupaj                     1.222,629.469 SIT
– presežek                    12,063.829 SIT
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 12,063.829 SIT se prenese v prihodke proračuna občine za leto 1997.
3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada Občine Škofja Loka, ki za leto 1996 izkazuje naslednje stanje:
– začetno stanje 1. 1. 1996                19 SIT
– prihodki                     3,937.551 SIT
– odhodki                     3,937.551 SIT
– nerazporejeno                      19 SIT
Presežek prihodkov nad odhodki se prenese v rezervni sklad občine za leto 1997.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-1/96
Škofja Loka, dne 19. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost