Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2315. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Radenci za leto 1996, stran 3837.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 39/96, 26/27), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci na seji dne 13. maja 1997 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Radenci za leto 1996
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Radenci za leto 1996.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki javne porabe po zaključnem računu za leto 1996 znašajo:
skupni prihodki                310,836.269,40 SIT
skupni odhodki                303,131.971,88 SIT
presežek prihodkov
nad odhodki                   7,704.297,52 SIT
3. člen
Vsi presežki prihodkov nad odhodki, navedeni v prejšnjem členu, se prenašajo v naslednje leto kot preneseni prihodki za leto 1997.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-001/97
Radenci, dne 16. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost