Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2308. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 1997, stran 3832.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 80/94) je Občinski svet občine Pivka na 19. seji dne 12. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Pivka za leto 1997
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Pivka za leto 1997 (v nadaljnem besedilu: občinski proračun).
2. člen
Proračun Občine Pivka za leto 1997 določa v naslednjih zneskih:
v 000 SIT
---------------------------------------------------------------------
        Bilanca prihodkov  Račun
        in odhodkov     financiranja       Skupaj
---------------------------------------------------------------------
Prihodki    310.997       20.000          330.997
Odhodki     312.313       18.684          330.997
---------------------------------------------------------------------
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter računu financiranja so določeni v posebnem delu ter so sestavni del odloka o proračunu.
3. člen
Od prihodkov iz 2. člena tega odloka se 0,5% sredstev izloča v sredstva rezerv občine.
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom, praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
5. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v breme proračuna le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidene za posamezne namene.
Zagotovljena sredstva v proračunu morajo uporabniki uporabljati za namene, za katere so jim bila dana.
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela, storitve se morajo do sprejetja zakona o javnih naročilih oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
7. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o porabi sredstev rezerv iz 1. točke 12. člena zakona o financiranju občin do višine 500.000 SIT, ter o kratkoročnem plasiranju sredstev.
8. člen
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi proračuna opravlja nadzorni odbor Občine Pivka.
9. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni predložiti finančne načrte za leto 1997, ter zaključne račune za leto 1996.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. XIX-7/97
Pivka, dne 12. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Pivka
N. Iztok Čančula, d.i.a. l. r.

AAA Zlata odličnost