Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2304. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Narava, d.o.o., stran 3828.

Na podlagi 25. in 28. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 408. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93), 89., 90., 91. in 92. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 30. junija 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Narava d.o.o.
1. člen
Naslov odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Narava d.o.o. (Uradni list RS, št. 26/97) se spremeni tako, da glasi:
»Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Čista narava, d.o.o. .«
2. člen
Besedilo 1. člena se spremeni tako, da glasi:
»S tem odlokom Občina Moravske Toplice, s sedežem v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja Javno komunalno podjetje Čista narava, d.o.o., kot družbo z omejeno odgovornostjo (v nadaljnjem besedilu: podjetje) za opravljanje dejavnosti iz tega odloka kot gospodarskih javnih služb.«
3. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da glasi:
»Firma podjetja je: Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. .
Skrajšanja firma je : Čista narava, d.o.o. .
Sedež podjetja je: Tešanovci 32/B, 9226 Moravske Toplice.«
4. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da glasi:
»Podjetje ima pečat z naslednjo vsebino: Čista narava, javno komunalno podjetje, d.o.o.«
5. člen
V 23. členu se pred besedo »… Narava, d.o.o…« doda beseda »Čista«.
6. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 146/97
Moravske Toplice, dne 30. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

AAA Zlata odličnost