Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2297. Sklep o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi, stran 3807.

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94 in 57/94) ter 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) na predlog upravnega odbora Sklada stavbnih zemljišč občine Cerkno na seji dne 17. 6. 1997 sprejel
S K L E P
o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi
1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo imeti značaj dobrine v splošni rabi naslednje nepremičnine:
– v k.o. Cerkno, parc. št. 1337/25, dvorišče v izmeri 588 m2
– v k.o. Cerkno, parc. št. 1337/26, dvorišče v izmeri 5 m2
– v k.o. Cerkno, parc. št. 1337/27, dvorišče v izmeri 3 m2
– v k.o. Cerkno, parc. št. 1375/3, vodotok v izmeri 613 m2.
2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa postanejo z dnem njegove uveljavitve družbena lastnina v uporabi Občine Cerkno.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 466-04/97
Cerkno, dne 17. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost