Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2286. Navodilo o vsebini in obliki obrazcev za objavo namere o oddaji javnega naročila, javnega razpisa in izida javnega razpisa v Uradnem listu RS in določitvi enotnih obrazcev za objavo, stran 3780.

Na podlagi 77. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o vsebini in obliki obrazcev za objavo namere o oddaji javnega naročila, javnega razpisa in izida javnega razpisa v Uradnem listu RS in določitvi enotnih obrazcev za objavo
1. člen
Minister za finance s tem navodilom določa vsebino in obliko enotnih obrazcev, s katerimi naročniki, skladno s prvim in tretjim odstavkom 18. člena, tretjim odstavkom 42. člena in tretjim odstavkom 55. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97), objavljajo določene podatke v Uradnem listu Republike Slovenije.
Obrazci so sestavni del tega navodila.
2. člen
Za objave v Uradnem listu RS naročniki uporabljajo naslednje obrazce:
1. obrazec 01-ZJN – objava javnega razpisa, za objavo javnega razpisa po prvem odstavku 18. člena zakona,
2. obrazec 02-ZJN – objava namere o javnem naročilu, za objavo namere o javnem naročilu po tretjem odstavku 18. člena zakona,
3. obrazec 03-ZJN – objava sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, za objavo izida javnega razpisa po tretjem odstavku 42. člena zakona,
4. obrazec 04-ZJN – objava o oddaji javnega naročila brez javnega razpisa, za objavo izida javnega naročila po prvem odstavku 55. členu zakona, razen za 1., 2., 5. in 6. točko prvega odstavka 55. člena zakona, ko objava ni predvidena.
Če naročnik oceni, da je treba v javni objavi objaviti še druge podatke, lahko poleg dodatkov v obrazcih naroči tudi objavo drugih podatkov.
3. člen
Za objavo lahko naročnik uporabi obrazce, ki jih na podlagi objavljenih sam sestavi, vendar morajo po obliki in vsebini biti enaki objavljenim. Naročnik lahko uporabi tudi fotokopije objavljenih obrazcev.
4. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-145/97
Ljubljana, dne 30. junija 1997.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost