Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2284. Odločba o imenovanju komisije za preskušanje eksplozivnih snovi, stran 3764.

Na podlagi 10. in 11. člena zakona o prometu eksplozivnih snovi (Uradni list SFRJ, št. 30/85 in 6/89) in v zvezi s prvim odstavkom 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in 45/94) izdaja minister za notranje zadeve
O D L O Č B O
o imenovanju komisije za preskušanje eksplozivnih snovi
I
Imenuje se komisija za preskušanje eksplozivnih snovi v sestavi:
1. predsednik komisije: Janez Vidovič, Ministrstvo za notranje zadeve;
2. tajnik: Friderika Drab-Fatur, Ministrstvo za notranje zadeve;
3. član: Matjaž Cerovac, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti;
4. član: Robert Kovše, Ministrstvo za notranje zadeve;
5. član: Mirko Kocuvan, Ministrstvo za znanost in tehnologijo;
6. član: Blaž Mihelič, Ministrstvo za obrambo;
7. član: Marko Matoh, Kemijska industrija Kamnik.
II
Komisija ima sedež pri Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
III
Komisija opravlja preskuse novih eksplozivnih snovi, ki so izdelane v Republiki Sloveniji, in uvoženih eksplozivnih snovi, ter pripravi pisno mnenje o tem, ali so izpolnjeni predpisani pogoji za izdelavo dovoljenja za promet eksplozivnih snovi v Republiki Sloveniji.
IV
Preskus novoizdelanih eksplozivnih snovi in uvoženih eksplozivnih snovi se izvede tako, da se opravi v za to pooblaščenem podjetju, ali pa se nostrificirajo listine za uvožene eksplozivne snovi.
V
Z dnem, ko začne veljati ta odločba, preneha veljati odločba o imenovanju komisije za preskus eksplozivnih snovi (Uradni list RS, št. 75/94).
VI
Ta odločba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0001-5/12
Ljubljana, dne 30. junija 1997.
Minister za
notranje zadeve
Mirko Bandelj l. r.

AAA Zlata odličnost