Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2192. Navodilo o spremembi navodila o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin za mednarodne patentne prijave, vložene na podlagi pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu RS za intelektualno lastnino, stran 3634.

Na podlagi 58. člena zakona o ratifikaciji pogodbe o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS – MP, št. 19/93) ter pravil 15. in 16. pravilnika za izvajanje pogodbe o sodelovanju na področju patentov izdaja minister za znanost in tehnologijo
N A V O D I L O
o spremembi navodila o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin za mednarodne patentne prijave, vložene na podlagi pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu RS za intelektualno lastnino
1. člen
V navodilu o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin za mednarodne patentne prijave, vložene na podlagi pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu RS za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 73/95 in 54/96) se v drugem odstavku 1. člena zneska “2.400 DEM”, nadomesti z zneskom “2.200 DEM”.
2. člen
To navodilo začne veljati 1. julija 1997.
Št. 004-10/97-101
Ljubljana, dne 18. junija 1997.
Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.