Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2185. Sklep o taksi, s katero se plačuje organizirano delo z odpadki, stran 3612.

Na podlagi 18. člena odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Podčetrtek, sprejetim na 17. seji dne 19. 5. 1997 in 19. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95), je Občinski svet občine Podčetrtek na 17. seji dne 19. 5. 1997 sprejel naslednji
S K L E P
I
Taksa, s katero se plačuje organizirano ravnanje z odpadki v naseljih in zaselkih kjer so uporabniki storitev dolžni odlagati komunalne odpadke v tipizirane kontejnerje na območju Občine Podčetrtek, znaša za leto 1997 500 SIT mesečno na gospodinjstvo.
II
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 061-157/97
Podčetrtek, dne 22. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.