Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2181. Sklep o višini prispevka, stran 3607.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) in 3. člena odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 45/94) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 27. seji dne 29. 5. 1997 sprejel naslednji
S K L E P
Višina prispevka, določena na podlagi 3. člena odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 45/94), se s 1. 5. 1997 revalorizira za 6,36%, to je za višino rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji v obdobju september 1996–april 1997 in znaša od 1. 5. 1997 dalje:
1. Oskrba s pitno vodo
– za gospodinjstva                 15,88 SIT/ m3
– za ostale porabnike                33,09 SIT/ m3
2. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
2.1. Odvajanje
– za gospodinjstva                 12,98 SIT/ m3
– za ostale porabnike                19,85 SIT/ m3
2.2. Čiščenje
– za gospodinjstva                  3,97 SIT/ m3
– za ostale uporabnike               10,59 SIT/ m3
3. Odlaganje komunalnih odpadkov
– za gospodinjstva                  1,32 SIT/ m2
– za ostale uporabnike                3,97 SIT/ m2
 ali                       397,10 SIT/ m3
Št. 414-3/97-12
Novo mesto, dne 29. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.