Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2180. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (Agroservis, SCT), stran 3607.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota dne 16. junija 1997 sprejel
S K L E P
javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (Agroservis, SCT)
I
Javno se razgrne odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (Agroservis, SCT), ki ga je pod številko ZN/MS-7/97 izdelal ZEU-NI, d.o.o., Staneta Rozmana 5, Murska Sobota.
II
Osnutek zazidalnega načrta se razgrne v prostorih mestnih četrti Murske Sobote, Kocljeva 4, Murska Sobota in v prostorih Mestne občine Murska Sobota, oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2 nadstropje, soba št. 20). Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve ureditvenega načrta bo organizirana javna razprava (obravnava), kraj in čas le-te bo določen naknadno.
III
V času javne razgrnitve lahko dajo podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani pisne pripombe k osnutku zazidalnega načrta na oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota (III. vhod, II. nadstropje, soba št. 20).
Št. 352-6/97
Murska Sobota, dne 16. junija 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.