Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2173. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Ljutomer prešel na naslednjega kandidata, stran 3598.

Glede na sklep Občinskega sveta občine Ljutomer z dne 30. 5. 1997, da je Jelki Rostaher prenehal mandat na podlagi 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinska volilna komisija Ljutomer na 27. seji, dne 16. 6. 1997 na podlagi 18. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
u g o t o v i l a,
da je mandat člana Občinskega sveta občine Ljutomer prešel na naslednjega kandidata z liste Zeleni – Zeleni Slovenije, to je
Darja Kosič Auer, roj 9. 3. 1956 iz Ljutomera, Užiška 9.
Kandidatka je dne 10. 6. 1997 podala pisno izjavo, da sprejema mandat člana občinskega sveta.
Št. 008-7/97
Ljutomer, dne 16. junija 1997.
Predsednik
Občinske volilne komisije
Oton Nemec, dipl. prav. l. r.
Člani občinske volilne komisije:
Franc Šomen l. r.
Valentin Odar l. r.
Marja Dolamič l. r.
Zdenka Štampar l. r.