Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2170. Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Litija, stran 3592.

Na podlagi 29. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija na 30. seji dne 29. 5. 1997 sprejel
S K L E P
o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Litija
1. člen
S tem sklepom postanejo javna infrastruktura na področju kulture naslednje nepremičnine na območju Občine Litija, ki so pretežno namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti in so javna lastnina:
– Grad Bogenšperk (parc. št. 1960, k.o. Liberga, št. vl. 445, lastnik Občina Litija, naslov: Bogenšperk 1, Šmartno pri Litiji),
– Matična knjižnica Slavko Grum (parc. št. 1352/1, k.o. Hotič, št. vl. 552, lastnik Občina Litija, naslov: Parmova 9, Litija),
– Kulturni center Litija (parc. št. 1345/104, k.o. Hotič, št. vl. 524, lastnik Občina Litija, naslov: Trg na Stavbah 8, Litija) in
– Kulturni dom Šmartno (parc. št. 418/3, k.o. Šmartno, št. vl. 630, lastnik Občina Litija, naslov: Za povrtmi 4, Šmartno pri Litiji).
2. člen
Podatki o številu prostorov in njihovem obsegu so sestavni del tega sklepa in so zajeti v prilogi tega sklepa.
3. člen
Kot javna infrastruktura na področju kulture se ob istih pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.
4. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa izvaja občinska uprava.
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-17/97
Litija, dne 29. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.