Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2168. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi, stran 3592.

Občinski svet občine Litija je na podlagi 12. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 2/88 prečiščeno besedilo) in 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) na seji dne 28. 5. 1997 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi za nepremičnino parc. št. 842 neplodno v izmeri 543 m2, vpisana v seznamu 18, k.o. Tihaboj.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postane družbena lastnina v uporabi Občine Litija.
3. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-96/96
Litija, dne 28. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.