Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2164. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kidričevo, stran 3584.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 12. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in 36/95) je Občinski svet občine Kidričevo sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kidričevo
1. člen
V 2. členu odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kidričevo (Uradni list RS, št. 32/97) se črta zadnji odstavek, ki glasi:
»Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.«.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061/97-23-37
Kidričevo, dne 6. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Franc Škrila l. r.