Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2163. Sklep o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico in rž 1997, stran 3583.

Na podlagi 7. in 9. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 4. člena zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) je Vlada Republike Slovenije na 18. seji dne 19. junija 1997 sprejela
S K L E P
o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico in rž 1997
1. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (v nadaljnjem besedilu: zavod) odkupi vse ponujene količine doma pridelane količine pšenice in rži letine 1997, ki ustrezajo kakovostnim zahtevam in veljavnim predpisom.
2. Podrobnejše pogoje za odkup pšenice in rži letine 1997 določi minister za ekonomske odnose in razvoj v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
3. Odkupna cena pšenice znaša 31,80 SIT/kg fco odkupno mesto in velja za naslednje lastnosti pšenice:
– količina vlage: 13 odstotkov,
– količina vseh primesi: 2 odstotka,
– hektolitrska masa: 76 kg/100 litrov,
– količina surovih beljakovin: 11,5 odstotka.
Odkupna cena rži znaša 29,69 SIT/kg fco odkupno mesto in velja za naslednje lastnosti rži:
– količina vlage: 13 odstotkov,
– količina vseh primesi: 5 odstotkov,
– hektolitrska masa: 72 kg/100 litrov.
4. Pšenico, ki na podlagi ugotovljene vsebnosti surovih beljakovin ne ustreza veljavnemu predpisu, se ne odkupuje, razen v primeru, ko se z analizo, po že opravljenem prevzemu ugotovi, da prevzeta pšenica ne ustreza predpisani kakovosti. Tako pšenico se odkupi po 20,70 SIT/kg.
5. Zavod odkupuje pšenico in rž letine 1997 na podlagi analize kakovosti. Analizo kakovosti opravi s strani zavoda pooblaščeno podjetje, stroške analize nosi kupec in sicer polovico v breme ustrezne proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 1433 – Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov in polovico v breme proračunske postavke Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj št. 1442 – Regresiranje cen določenih proizvodov.
6. Odkupna cena za posamezne oddane količine pšenice se ugotovi na podlagi določene odkupne cene iz 2. točke tega tržnega reda in dejanskih kakovostnih lastnosti pšenice in sicer:
6.1. Količina vlage (%)
Odkupna cena se ugotovi glede na neto količino pšenice (preračunano na 13% vlage).
Sušenje pšenice, ki vsebuje nad 13 odstotki vlage, plača prodajalec.
6.2. Hektolitrska masa (kg/100 l)
Odkupna cena za pšenico, ki odstopa od pšenice s hektolitrsko maso 76 kg/100 l, se ugotovi tako, da se vsakih 0,1% cena zmanjša ali poveča za 0,05%.
6.3. Količina vseh primesi (%)
Odkupna cena pšenice se ugotovi glede na neto količine pšenice (preračunano na 2% primesi).
6.4. Količina surovih beljakovin (%)
Odkupna cena za pšenico, ki odstopa od pšenice s količino surovih beljakovin 11,5%, se ugotovi na podlagi tabele 1, ki je sestavni del tega tržnega reda.
7. Odkupna cena za posamezne oddane količine rži se ugotovi na podlagi določene odkupne cene iz 2. točke tega tržnega reda in dejanskih kakovostnih lastnosti rži in sicer:
7.1. Količina vlage (%)
Odkupna cena se ugotovi glede na neto količino rži (preračunano na 13% vlage).
Sušenje rži, ki vsebuje nad 13% vlage, plača prodajalec.
7.2. Hektolitrska masa (kg/100 l)
Odkupna cena za rž, ki odstopa od rži s hektolitrsko maso 72 kg/100 l se ugotovi tako, da se za vsakih 0,1% cena zmanjša ali poveča za 0,05%.
7.3. Količina vseh primesi (%)
Odkupna cena rži se ugotovi glede na neto količino rži (preračunano na 5% primesi).
7.4. Vsebnost surovih beljakovin se pri rži ne ugotavlja, zato se odkupna cena na osnovi te lastnosti ne obračunava.
8. Zavod plača prodajalcu pšenico in rž letine 1997 na temelju računa prodajalca, kateremu mora biti priložen analizni izvid o kakovosti skupaj z obračunskim listom v 30 dneh po prevzemu pšenice na odkupnem mestu. Če v tem času analiza kakovosti še ni opravljena, se prodajalcu izplača akontacija, določena v odkupnih pogojih.
9. Zavod prodaja pšenico in moko žitnim podjetjem in drugim predelovalcem oziroma porabnikom pšenice, moke in zdroba po ceni, ki jo določi minister za ekonomske odnose in razvoj po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije.
10. Ta sklep velja od 1. julija 1997 do 31. decembra 1997.
Št. 331-01/97-1
Ljubljana, dne 19. junija 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
      Tabela 1: količina surovih beljakovin (%)


-------------------------------------------------------------------------------
   Dejansko      Zmanjšanje      Dejansko       Povečanje 
  ugotovljena      cene        ugotovljena        cene
 količina surovih     za (%)      količina surovih      za (%)
 beljakovin (%)               beljakovin (%)
-------------------------------------------------------------------------------
   11,4         0,7          11,6         0,7

   11,3         1,4          11,7         1,4

   11,2         2,1          11,8         2,1

   11,1         2,8          11,9         2,8

   11,0         3,5          12,0         3,5

   10,9         4,2          12,1         4,2

   10,8         4,9          12,2         4,9

   10,7         5,6          12,3         5,6

   10,6         6,3          12,4         6,3

   10,5         7,0          12,5         7,0

   10,4         7,7          12,6         7,7

   10,3         8,4          12,7         8,4

   10,2         9,1          12,8         9,1

   10,1         9,8          12,9         9,8

   10,0        10,5          13,0         10,5

                         13,1         11,2

                         13,2         11,9

                         13,3         12,6

                         13,4         13,3

                         13,5         14,0

                         13,6         14,7

                         13,7         15,4

                         13,8         16,1

                         13,9         16,8

                         14,0         17,5

                         14,1         18,2

                         14,2         18,9

                         14,3         19,6

                         14,4         20,3

                         14,5         21,0

                         14,6         21,7

                         14,7         22,4

                         14,8         23,1

                         14,9         23,8

                         15,0 in več     24,5
-------------------------------------------------------------------------------