Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2162. Uredba o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvih devetih mesecih leta 1997, stran 3546.

Na podlagi 3. člena zakona o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (Uradni list RS, št. 31/97), 4. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96) in v zvezi s 17. členom zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 52/92 – odločba US RS, 43/93 – odločba US RS in 7/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvih devetih mesecih leta 1997
1. člen
Potrebe proračunskih uporabnikov se v obdobju prvih devetih mesecev leta 1997 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja) začasno financirajo po tej uredbi, ne glede na uredbo o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997.
Začasno financiranje v letu 1997 temelji na zakonu o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (Uradni list RS, št. 31/97), zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96), proračunu Republike Slovenije za leto 1996 (Uradni list RS, št. 5/96) ter obveznostih, določenih v drugih zakonih.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in odhodki proračuna določijo v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------------
                         v tisoč tolarjih
            Bilanca prihodkov    Račun financiranja
             in odhodkov
------------------------------------------------------------------
Prihodki         505,375.000          41,000.000
Odhodki          532,067.477          26,622.318
Presežek                        14,377.682
Primanjkljaj        26,692.477
Zmanjšanje sredstev na
računih                         12,314.795
------------------------------------------------------------------
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter v računu financiranja so določeni v posebnem delu te uredbe.
3. člen
Za znesek prihodkov iz naslova donacij in prihodkov iz naslova plačanih kupnin po zakonu o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95 in 34/96) se v obdobju začasnega financiranja poveča skupni obseg proračuna v istem obdobju.
4. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, določenih s finančnim načrtom iz drugega odstavka 2. člena te uredbe.
5. člen
Sredstva, razporejena v obdobju začasnega financiranja, se vključijo v proračun Republike Slovenije za leto 1997.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-02/97-11
Ljubljana, dne 26. junija 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik