Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2159. Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko ter višino dodatka za rekreacijo upokojencev v letu 1997, stran 3544.

Na podlagi 3. in 275. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96) ter na predlog Zveze društev upokojencev Slovenije, Demokratične stranke upokojencev Slovenije in Vlade Republike Slovenije, je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, na seji dne 20. 6. 1997 sprejela
S K L E P
o določitvi meril in kriterijev za obliko ter višino dodatka za rekreacijo upokojencev v letu 1997
I
Dodatek za rekreacijo upokojencev se določi v dveh različnih višinah v razmerju 1:2, in sicer tako, da:
1. prejmejo uživalci pokojnin, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo 42.000 SIT in
2. upravičenci katerih pokojnina presega znesek najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo 21.000 SIT.
II
Uživalcem pokojnin, ki se jim pokojnina izplačuje v sorazmernem delu po določbah mednarodnih sporazumov o socialni varnosti, uživalcem družinskih pokojnin, katerim se družinska pokojnina izplačuje ločeno in uživalcem delnih pokojnin, se znesek dodatka za rekreacijo določen v I. točki tega sklepa izplača v sorazmernem delu.
III
Znesek iz I. točke tega sklepa pripada vsem tistim upravičencem, ki so pridobili pravico do izplačila dajatev do vključno 31. maja 1997 in so jih na ta dan uživali, izplača pa se v dveh delih, in sicer:
– 30. junija 1997 prvi del v višini 30.000 SIT tistim upokojencem, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo in v višini 15.000 SIT ostalim upravičencem ter
– 10. oktobra 1997 preostanek do zneska določenega v I. točki tega sklepa, in sicer v višini 12.000 SIT oziroma 6.000 SIT posameznim upravičencem.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/97
Ljubljana, dne 20. junija 1997.
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanja Slovenije
Predsednik
Stanko Hvale l. r.