Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2152. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. junija 1997, stran 3541.

Na podlagi 160. in 276. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 20. junija 1997 sprejel
S K L E P
o uskladitvi pokojnin od 1. junija 1997
I
Pokojnine se od 1. junija 1997 uskladijo na podlagi gibanj plač vseh zaposlenih delavcev v mesecu aprilu 1997 v primerjavi s predhodnim mesecem tako, da se povečajo za 0,5%.
II
Po I. točki tega sklepa se uskladijo pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 1997.
III
Pokojnine, odmerjene po 53. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96) – v nadaljevanju: zakon – od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo (Uradni list RS, št. 5/97), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. junija 1997.
Od najnižje pokojninske osnove, določene v prvem odstavku te točke, se od 1. junija 1997 odmerijo tudi pokojnine, odmerjene od dejanske pokojninske osnove, ki so s pripadajočimi uskladitvami nižje kot bi bile, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerile od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. junija 1997.
IV
Pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom 116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo (Uradni list RS, št. 5/97), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. junija 1997.
V
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo v skladu s 302. členom zakona tudi vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po 102. členu zakona o pokojninem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).
VI
Pokojnine kmetov borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, ter njihovih zakoncev, uveljavljene po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79 in 1/82) znašajo v skladu z drugim odstavkom 303. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju od 1. junija 1997 najmanj 47.247,77 SIT, torej toliko, kot najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo.
VII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od 1. junija 1997.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na na in, določen v prvem odstavku III. točke tega sklepa, varstveni dodatek pa se na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od 1. junija 1997.
VIII
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.
IX
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin, ki so upokojencem pripadali za mesec maj 1997 po opravljeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 1997 (Uradni list RS, št. 5/97), če so bile uveljavljene do 31. decembra 1996, oziroma sklepu o preračunu pokojnin, uveljavljenih v letu 1997 za v letu 1997 uveljavljene pokojnine.
Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin v mesecu juniju 1997.
X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/97
Ljubljana, dne 20. junija 1997.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Predsednica
Marjeta Potrč l. r.