Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2144. Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, stran 3523.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95) in 19.c člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo
1. člen
Organizatorji volilne kampanje predložijo poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo v skladu z zakonom o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97 v nadaljevanju besedila: zakon) na:
– obrazcu št. 1 – vmesno poročilo o volilni kampanji po 18.a členu zakona
– obrazcu št. 2 – zaključno poročilo o volilni kampanji po 19. členu zakona
– obrazcu št. 3 – poročilo o volilni kampanji po 19.a členu zakona
Obrazci iz prejšnjega odstavka so objavljeni kot priloga te odredbe in so njen sestavni del.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008-1/97
Ljubljana, dne 16. junija 1997.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance
                          Obrazec št. 1

        Vmesno poročilo o volilni kampanji

1. Sredstva, zbrana za volilno kampanjo do
vključno petnajstega dne pred dnevom volitev    _________ SIT

2. Sredstva, porabljena za volilno kampanjo do
vključno petnajstega dne pred dnevom volitev    _________ SIT

3. Prejeti prispevki, ki presegajo trikratno
povprečno mesečno plačo na delavca v RS za to leto
do vključno petnajstega dne pred dnevom volitev   _________ SIT

4. Odobrena posojila, ki presegajo trikratno
povprečno mesečno plačo na delavca v RS za to leto
do vključno petnajstega dne pred dnevom volitev   _________ SIT

5. Naziv in naslov posojilodajalca (EV) iz 4. točke
tega poročila (lahko tudi priloga k poročilu)    _________ SIT

6. Znesek odloženih plačil, če višina plačila
presega znesek iz 1. točke, čas odloga pa je
daljši kot 30 dni                  _________ SIT

7. Naziv in naslov pravne ali fizične osebe, ki
je odlog iz 5. točke odobrila (lahko tudi priloga
k poročilu)                     _________ SIT

Datum:                       Organizator
                         volilne kampanje
                          Obrazec št. 2

       Zaključno poročilo o volilni kampanji

1. Skupna višina zbranih sredstev za volilno
kampanjo                      _________ SIT

2. Skupna višina porabljenih sredstev za
volilno kampanjo                  _________ SIT

3. Skupna višina prejetih prispevkov, ki
presegajo trikratno povprečno mesečno plačo
na delavca v RS za to leto             _________ SIT

4. Skupna višina odobrenih posojil ki
presegajo trikratno povprečno mesečno plačo
na delavca v RS za to leto             _________ SIT

5. Naziv in naslov posojilodajalca (EV)
iz 4. točke tega poročila (lahko tudi
priloga k poročilu)                 _________ SIT

6. Skupni znesek odloženih plačil, če višina
plačila presega znesek iz 1. točke poročila,
čas odloga pa je daljši kot 30 dni         _________ SIT

7. Naziv in naslov pravne ali fizične osebe,
ki je odlog iz 5. točke odobrila (lahko tudi
priloga k poročilu)                 _________ SIT

Datum:                       Organizator
                         volilne kampanje


                          Obrazec št. 3

          Poročilo o volilni kampanji

1. Skupna višina zbranih sredstev za volilno
kampanjo                      _________ SIT

2. Naziv in naslov pravnih ali fizičnih oseb,
ki so prispevala sredstva za volilno kampanjo
(lahko tudi priloga k poročilu)           _________ SIT

3. Skupna višina porabljenih sredstev za volilno
kampanjo                      _________ SIT

4. Naziv in naslov pravnih ali fizičnih oseb, ki
so jim bila dana sredstva, pridobljena za volilno
kampanjo (lahko tudi priloga k poročilu)      _________ SIT

5. Skupna višina prejetih prispevkov, ki
presegajo trikratno povprečno mesečno plačo
na delavca v RS za to leto             _________ SIT

6. Skupna višina odobrenih posojil, ki
presegajo trikratno povprečno mesečno plačo
na delavca v RS za to leto             _________ SIT

7. Naziv in naslov posojilodajalca (EV) iz
6. točke tega poročila (lahko tudi priloga
k poročilu)                     _________ SIT

8. Skupni znesek odloženih plačil, če
višina plačila presega znesek iz 1. točke tega
poročila, čas odloga pa je daljši kot 30 dni    _________ SIT

9. Naziv in naslov pravne ali fizične osebe,
ki je odlog iz 8. točke odobrila (lahko tudi
priloga k poročilu)                 _________ SIT

Datum:                       Organizator
                         volilne kampanje