Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2109. Odredba o normativih in standardih v glasbenih šolah, stran 3294.

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) izdaja minister za šolstvo in šport
O D R E D B O
o normativih in standardih v glasbenih šolah
I
S to odredbo se določajo normativi in standardi, ki so podlaga za sistemizacijo delovnih mest ter oblikovanje oddelkov in skupin v glasbenih šolah.
II
1. Strokovni delavci
Delovna mesta strokovnih delavcev se sistemizirajo na podlagi učne obveznosti, ki obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci v skladu z izobraževalnim programom.
1.1. Učitelj, korepetitor
Tedenska učna obveznost, izražena v urah po 45 minut, je:
– 22 ur za učitelje,
– 22 ur za korepetitorje pri instrumentih in petju,
– 25 ur za korepetitorje pri plesu in baletu,
– 22 ur za korepetitorje pri klasičnem baletu in stilnih plesih v programu baletne šole.
Kriterij za vrednotenje dela mentorja pripravniku je ena ura pouka tedensko.
1.2. Knjižničar
Glasbena šola lahko sistemizira knjižničarja, in sicer:
– 0,20 knjižničarja pri 14 do 19 oddelkih in z najmanj 3.500 notnimi enotami,
– 0,50 knjižničarja pri 20 do 31 oddelkih in z najmanj 5.000 notnimi enotami,
– 0,75 knjižničarja pri 32 do 43 oddelkih in z najmanj 7.500 notnimi enotami,
– 1,00 knjižničarja pri 42 oddelkih in več in najmanj 9.000 notnimi enotami.
2. Ravnatelj, pomočnik ravnatelja
2.1. Ravnatelj
Učna obveznost ravnatelja glasbene šole z 20 oddelki je za tedensko polno delovno obveznost 2 uri pouka. Za vsake 3 oddelke manj se njegova učna obveznost poveča za 1 uro, tako da ima pri
– 17 do 19 oddelkih 3 ure pouka,
– 14 do 16 oddelkih 4 ure pouka,
– 11 do 13 oddelkih 5 ur pouka,
– 8 do 10 oddelkih 6 ur pouka.
Učna obveznost ravnatelja glasbene šole z več kot 20 oddelki je lahko najmanj 2 uri pouka na teden.
Ob izpolnitvi pogojev iz prvega in drugega odstavka lahko ravnatelj uči še največ 3 ure pouka na teden.
Učna obveznost ravnatelja glasbene šole se uredi s pogodbo o zaposlitvi.
2.2. Pomočnik ravnatelja
V glasbeni šoli z več kot 20 oddelki lahko ravnatelj sistemizira pomočnika ravnatelja.
Učna obveznost pomočnika ravnatelja v glasbeni šoli z 21 do 23 oddelki je za tedensko polno delovno obveznost 12 ur pouka. Za vsake 3 oddelke več se njegova učna obveznost zmanjša za 1 uro pouka, tako da ima pri 39 do 41 oddelkih 6 ur pouka.
Drugega pomočnika ravnatelja ravnatelj lahko sistemizira pri 42 do 44 oddelkih, tretjega pa pri 63 oddelkih in več. Učna obveznost zanju se določi po enakih merilih kot pri prvem.
3. Računovodska, administrativna in tehnična dela
3.1. V glasbeni šoli se za opravljanje računovodskih in administrativnih del lahko sistemizira:
– delovno mesto pri 8 do13 oddelkih,
– delovnega mesta pri 14 do19 oddelkih,
– delovni mesti pri 20 do 31 oddelkih,
– delovnega mesta pri 32 do 43 oddelkih,
– delovna mesta pri 44 oddelkih in več.
Delavci morajo imeti 4-letno strokovno šolo.
3.2. Glasbena šola z 20 oddelki ali več in z lastno stavbo z najmanj 900 m2 notranje talne čistilne neto površine za opravljanje tehničnih vzdrževalnih del sistemizira eno delovno mesto hišnika vzdrževalca. Imeti mora 3-letno strokovno šolo.
3.3. Glasbena šola z 20 oddelki ali več in lastno kurilnico na trdna goriva sistemizira 0,5 delovnega mesta kurjača. Imeti mora 3- letno strokovno šolo.
3.4. Glasbena šola z manj kot 20 oddelki in lastno kurilnico na trdna goriva sistemizira pri 8 do 13 oddelkih 0,5 delovnega mesta, pri 14 do 19 oddelkih pa eno delovno mesto hišnika kurjača. Imeti mora 3-letno strokovno šolo. Sistemizacija hišnika kurjača izključuje sistemizacijo delovnih mest iz točk 3.2 in 3.3.
3.5. Glasbena šola sistemizira na 900 m2 notranje talne čistilne neto površine eno delovno mesto čistilca. Imeti mora končano osnovno šolo.
Izjeme
V glasbeni šoli, ki ne izpolnjuje pogojev iz točk 3.2. do 3.5. se sistemizirajo delovna mesta z ustrezno krajšim delovnim časom.
4. Normativi za oblikovanje oddelkov
4.1. Oddelek individualnega pouka instrumentov in petja šteje 16 učencev.
4.2. Oddelek skupinskega pouka predšolske glasbene vzgoje – male glasbene šole, pripravnice, baleta in plesa obsega 26 pedagoških ur pouka na teden.
5. Normativi za oblikovanje skupin
5.1. Instrument in petje individualno
5.2. Korepeticije:
– instrument in petje individualno
– balet in ples skupinsko
5.3. Predšolska glasbena vzgoja oziroma pripravnica 15 učencev (največ 18)
5.4. Balet, ples 15 učencev (največ 18)
5.5. Klasični balet in stilni plesi v baletni šoli 12 učencev (največ 15)
5.6. Nauk o glasbi 16 učencev (največ 20)
5.7. Kombinirani pouk baleta, plesa (iz dveh razredov) 9 učencev
5.8. Komorna igra skupinsko (od 2 do 9 učencev)
5.9. Orkester (šolska zasedba):
– godalni 15 učencev in več
– pihalni 20 učencev in več
– harmonikarski 12 učencev in več
– simfonični 40 učencev in več
6. Izjeme
V glasbenih šolah se zaradi posebnih delovnih razmer za oblikovanje skupin lahko določijo drugačni normativi kot v točkah 5.3. do 5.7. Odobri jih pristojni upravni organ s posebnim sklepom.
III
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati sklep o določitvi normativov in standardov za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v osnovnih šolah, glasbenih šolah in domovih za učence osnovnih šol (Uradni list RS, št. 4/92).
IV
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvajati pa se začne 1. septembra 1997.
Št. 603-66/97
Ljubljana, dne 13. junija 1997.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti