Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2093. Uredba o spremembi uredbe o merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanja enot malega gospodarstva, stran 3286.

Na podlagi 6. člena zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91-I) in 10. člena zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95) ter 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o spremembi uredbe o merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanja enot malega gospodarstva
1. člen
V uredbi o merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanja enot malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 62/95) se črta 3. člen.
2. člen
Besedilo 8. člena se spremeni, tako da se glasi:
‘Prosilec lahko vloži zahtevek za posojilo, če znaša višina predračunske vrednosti investicije največ 90 mio tolarjev.
Prosilec lahko pridobi posojilo, če izpolnjuje kriterije iz 10. člena zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95).’
3. člen
Besedilo 9. člena se spremeni, tako da glasi:
‘Prosilec lahko pridobi posojila za projekt največ v višini 50 odstotkov predračunske vrednosti.
Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30 odstotkov lastnih sredstev. Prosilec mora sklad obvestiti o spremembi finančne konstrukcije.’
4. člen
Besedilo 11. člena se spremeni, tako da glasi:
‘Sredstva za razvoj se vlagajo v projekte malega gospodarstva, katerih predračunska vrednost ni večja od 91 mio tolarjev.’
5. člen
Besedilo 14. člena se spremeni, tako da glasi:
‘Prosilec lahko zaprosi za jamstvo največ do 80 odstotkov vrednosti glavnice bančnega posojila, katerega realna obrestna mera ne sme presegati višine, ki velja za komitente z A boniteto.
Predračunska vrednost naložb, za katere se izdajajo jamstva, ne sme presegati 90 mio tolarjev.
Sklad določi vrste in načine zavarovanja, na podlagi katerih izdaja jamstva.’
6. člen
Besedilo 15. člena se spremeni, tako da glasi:
‘Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30 odstotkov lastnih sredstev.
Prosilec mora sklad obvestiti o spremembi finančne konstrukcije.’
7. člen
Črta se 16. člen.
8. člen
Črta se 17. člen.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-03/97-19
Ljubljana, dne 12. junija 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti