Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2092. Uredba o stroških za preskušanje in žigosanje predmetov iz plemenitih kovin, stran 3285.

Na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona o kontroli predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 59/81, 59/86, 20/89, 9/90) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o stroških za preskušanje in žigosanje predmetov iz plemenitih kovin
1. člen
Za preskušanje predmetov iz plemenitih kovin s kvantitativno kemično analizo plača vložnik zahteve stroške, ki znašajo 4.000 tolarjev na delovno uro.
2. člen
Za žigosanje predmetov iz plemenitih kovin plača vložnik zahteve stroške, ki so določeni v tarifi stroškov za žigosanje predmetov iz plemenitih kovin (v nadaljevanju: tarifa), ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Kadar se dajejo v žigosanje predmeti iz plemenitih kovin, ki se ne preskušajo s statističnimi metodami, se računajo stroški, določeni s tarifo, v desetkratnem znesku.
4. člen
Če delavci Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljevanju: urad) preskušajo in žigosajo predmete iz plemenitih kovin v poslovnih prostorih proizvajalca, ki izpolnjujejo zahteve, določene v pravilniku o tehničnih pogojih za preskušanje in žigosanje predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 23/88), se stroški, določeni s to uredbo, lahko zmanjšajo za 15 odstotkov.
Stroški iz prvega odstavka tega člena se lahko zmanjšajo skupno do 30 odstotkov, če se predmeti iz plemenitih kovin preskušajo s statističnimi metodami in če proizvajalec zagotovi delavce za žigosanje preskušenih predmetov iz plemenitih kovin.
O izpolnjevanju predpisanih zahtev in o zmanjšanju stroškov iz prvega in drugega odstavka tega člena odloči urad na zahtevo proizvajalca z odločbo.
5. člen
Če je predmet iz plemenite kovine sestavljen iz delov različnih plemenitih kovin, se stroški plačajo glede na skupno maso predmeta, kot da je izdelan iz plemenite kovine, katere je po masi v zadevnem predmetu največ.
6. člen
Če je v predmet iz plemenite kovine vdelan drag kamen, biser ali del iz druge snovi, ki ni kovina, se stroški plačajo glede na skupno maso zadevnega predmeta.
7. člen
Za žigosanje predmetov iz plemenitih kovin, ki niso označeni z znakom čistote na predpisan način, se računajo stroški, določeni s tarifo v trikratnem znesku.
8. člen
Vložnik zahteve je dolžan plačati tudi stroške za dnevnice in potne stroške delavcev urada, če se predmeti iz plemenitih kovin preskušajo in žigosajo zunaj sedeža urada.
Če ob prihodu delavca, ki je prišel na zahtevo, predmeti iz plemenitih kovin niso pripravljeni oziroma niso bili zagotovljeni drugi pogoji za preskušanje in žigosanje, se za vsako začeto uro čakanja zaračunajo stroški v znesku 4.000 tolarjev.
9. člen
Stroški, določeni s to uredbo, se plačujejo ob vložitvi zahteve za preskušanje in žigosanje.
Dnevnice in potni stroški, ki nastanejo pri preskušanju in žigosanju predmetov iz 4. člena te uredbe, se plačujejo v roku 15 dni po prejemu poziva za plačilo.
Stroški, dnevnice in potni stroški se plačujejo na vplačilni račun odprt pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet v Ljubljani in se razporejajo v dobro državnega proračuna – med druge prihodke države.
10. člen
Stroški za zahteve, ki so bile vložene pred začetkom veljavnosti te uredbe, se plačujejo na podlagi odloka o višini in načinu plačevanja stroškov za preskušanje in žigosanje predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 17/91).
11. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, se preneha uporabljati odlok o višini in načinu plačevanja stroškov za preskušanje in žigosanje predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 17/91).
12. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 393-01/97-1
Ljubljana, dne 12. junija 1997
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
               TARIFA

    stroškov za žigosanje predmetov iz plemenitih kovin

Tarifna številka 1                   Tolarjev

1. PREDMETI IZ ZLATA

1.A - Za vsak predmet iz zlata z maso, manjšo od 1 g    9,00

1.B - Za vsak predmet iz zlata z maso

a) - od 1 g do 5 g                    32,00

b) - za vsak nadaljnji začeti gram mase nad 5 g še po   6,00

Tarifna številka 2

2. PREDMETI IZ SREBRA

2.A - Za vsak predmet iz srebra z maso, manjšo
od 15 g                          4,00

2.B - Za vsak predmet iz srebra z maso 15 g in več,
za vsak začeti gram mase                  3,00

Tarifna številka 3

3. PREDMETI IZ PLATINE

3.A - Za vsak predmet iz platine z maso, manjšo
od 5 g                           9,00

3.B - Za vsak predmet iz platine z maso 5 g in več,
za vsak začeti gram mase                  7,00


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti