Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2085. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Paka pri Velenju, stran 3277.

Na podlagi 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – z odločbo US ter 38/96) zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na delu območja Paka pri Velenju (Uradni list RS, št. 16/97 in 17/97) je Svet krajevne skupnosti Paka pri Velenju na seji dne 14. maja 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Paka pri Velenju
1. člen
Uvede se krajevni samoprispevek v denarju na delu območja Krajevne skupnosti Paka pri Velenju.
2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje rekonstrukcije ceste Vodončnik–Klinc in Vodončnik–Turnšek, in sicer za pripravo spodnjega ustroja ceste.
3. člen
Skupni znesek, ki je potreben za rekonstrukcijo dela ceste je 4,040.000 SIT, zbrana sredstva samoprispevka pa znašajo 2,040.000 SIT.
Preostala sredstva v višini 2,000.000 SIT za uresničevanje programa pa bo zagotovila Mestne občina Velenje v proračunu.
4. člen
Z referendumom so se tu navedeni izrekli o uvedbi krajevnega samoprispevka za obdobje 17 mesecev (od 1. julija 1997 do 30. novembra 1998).
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na delu območja Krajevne skupnosti Paka in tisti, ki imajo na tem območju zgrajene hiše, in sicer:
-----------------------------------------------------------------
Št. Priimek in ime  Bivališče      Skupna     Mesečna
           obveznost  (SIT)obveznost      (SIT)
-----------------------------------------------------------------
1. Videmšek Jože   Paka n.h.      170.000     10.000
2. Avberšek Cvetka  Paka 56       170.000     10.000
3. Harnik Alojz   Paka n.h.      170.000     10.000
4. Turnšek Franc   Paka 57       170.000     10.000
5. Vodončnik Franc  Paka 59       170.000     10.000
6. Avberšek Stanko  Paka 59a      170.000     10.000
7. Klinc Franc    Paka 59b      170.000     10.000
8. Bogataj Elizabeta Paka n.h.      170.000     10.000
9. Klinc Igor    Paka 61a      170.000     10.000
10. Kopitar Mirko   Paka 61       170.000     10.000
11. Klinc Branko   Paka 61a      170.000     10.000
12. Klinc Drago    Paka 62       170.000     10.000
-----------------------------------------------------------------
6. člen
Samoprispevek bodo zavezanci plačevali mesečno na žiro račun št. 52800-645-66071, pri Ljubljanski banki Velenje.
7. člen
Za zbiranje sredstev je odgovoren gradbeni odbor za izgradnjo ceste pri svetu krajevne skupnosti, ki je hkrati odgovoren za izvajanje del.
8. člen
Svet krajevne skupnosti Paka bo na podlagi mesečnih poročil nadzoroval zbiranje in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev ter na koncu zbiranje samoprispevka poročal na zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sredstev samoprispevka.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Št. 630/97
Paka pri Velenju, dne 14. maja 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Paka pri Velenju
Igor Klinc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti