Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2080. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju, stran 3275.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93 in 71/93) ter 40. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 22. seji dne 2. junija 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju
1. člen
S tem odlokom se spremeni odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju (Uradni list SRS, št. 13/88).
2. člen
Spremenijo se pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje enodružinskih stanovanjskih objektov.
Določbi b) in c) 2. člena odloka se razveljavita in nadomestita z novimi:
1) prostostoječi stanovanjski objekti označeni s št. 6–19 se preuredijo v tri nize vrstnih hiš in zanje veljajo isti pogoji kot za vrstne hiše št. 1–5,
2) za vrstne hiše, označene s št. 1–19, veljajo naslednji pogoji:
– etažnost: klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje. Višinske kote so razvidne iz grafične priloge,
– streha: dve dvokapnici z manjšimi frčadami. Naklon 35 stopinj. Kritina opečna ali betonska rdeče barve,
3) za prostostoječe stanovanjske objekte označene s št. 20–38 veljajo naslednji pogoji:
– etažnost: možna vkopana klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje. Višinske kote so razvidne iz grafične priloge.
– streha: dve dvokapnici s čopi in manjšimi frčadami. Naklon 40 stopinj. Kritina opečna ali betonska rdeče barve,
4) za vse enodružinske stanovanjske objekte veljajo naslednji pogoji:
– tloris: maksimalne tlorisne dimenzije so razvidne iz grafične priloge,
– oblikovanje fasade: možna gradnja polkrožnih izboklin pod enotno glavno streho,
– zunanja ureditev: možno ograjevanje parcel. Ograje ali zasaditev ob cesti morajo biti odmaknjene 0,60 m od parcelne meje. Višina ograje maksimalno 0,80 m.
3. člen
Možne so tolerance tlorisnih dimenzij do +1 m. Odstopanja od višinskih gabaritov niso dopustna.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-16/97-112
Šentjur pri Celju, dne 3. junija 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti