Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2078. Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 1997, stran 3273.

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in na podlagi 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je občinski svet na 22. seji dne 2. junija 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 1997
1. člen
S proračunom Občine Šentjur pri Celju za leto 1997 (v nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Šentjur pri Celju.
2. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 1997 znašajo 924,486.000 SIT.
Za tekočo proračunsko rezervo razporedimo 5,000.000 SIT in za obvezno rezervo 1,000.000 SIT.
Pregled prihodkov proračuna in njegove razporeditve je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
3. člen
Uporabniki proračuna morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu uporabljati le za namene, za katere so jim bila dana in ki so opredeljena v posebnem delu, ki so sestavni del odloka.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
5. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo največ 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačana do konca proračunskega leta.
6. člen
Uporabniki proračuna smejo financirati svoje naloge v mejah postavk proračuna: dela izvajalcem ter nabava raznih osnovnih sredstev nad 5,000.000 SIT se odda na osnovi javnega razpisa ali razpisa najmanj trem ponudnikom.
7. člen
Župan lahko začasno zmanjša obseg sredstev proračuna razporejena za posamezne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet.
8. člen
O porabi tekoče proračunske rezerve odloča župan. O stalni proračunski rezervi odloča občinski svet.
9. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1997.
Št. 004-15/97-112
Šentjur pri Celju, dne 3. junija 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti