Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2063. Odlok o organiziranosti in izvajanju lokalne gospodarske javne službe "kabelska televizija", stran 3257.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97), 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 1. člena odloka o gospodarskih javnih službah (Uradne objave PN 5/97) in 18. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Divača na 28. redni seji dne 29. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o organiziranosti in izvajanju lokalne gospodarske javne službe “kabelska televizija”
1. člen
S tem odlokom kot koncesijskim aktom občina določa:
– dejavnost, ki je predmet lokalne gospodarske javne službe,
– območje izvajanja,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec,
– začetek in čas trajanja,
– način financiranja,
– odškodnina za izvajanje gospodarske javne službe,
– nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– sklenitev koncesijske pogodbe.
2. člen
Opravljanje gospodarske javne službe “kabelska televizija” se na območju Občine Divača zagotavlja z oddajo koncesije osebam zasebnega prava.
3. člen
Gospodarska javna služba “kabelska televizija” se izvaja na celotnem območju Občine Divača. Koncesija se podeli za celotno območje občine ali za posamezno naselje.
4. člen
Koncesionar mora za opravljanje gospodarske javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba zasebnega prava, vpisana v sodni register ali samostojen podjetnik,
– da je registriran in ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje gospodarske javne službe.
5. člen
Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja najmanj 10 let. Natančna določila glede trajanja koncesijskega razmerja se določijo s pogodbo. Po preteku pogodbenega roka se lahko koncesijska pogodba podaljša.
6. člen
Koncesionar zagotavlja sredstva za opravljanje gospodarske javne službe s plačilom za priključek in s plačilom mesečne naročnine. Priključek in mesečno naročnino plača neposredno uporabnik. Cena priključka in cena naročnine se določi s pogodbo. Vsako spremembo cene odobri ustrezni organ občinske uprave občine.
7. člen
Plačilo odškodnine za izvrševanje gospodarske javne službe se plačuje glede na število najemnikov. Odškodnina je prihodek občinskega proračuna. Višina odškodnine se določi s pogodbo. V primeru, da je manj kot 100 najemnikov se odškodnina ne plačuje.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojen organ občinske uprave, kateremu mora koncesionar kadarkoli med delovnim časom dovoliti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi izvajanja gospodarske javne službe.
9. člen
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih določenih z koncesijsko pogodbo.
Določila glede prenehanja in odvzema koncesije se določijo v pogodbi.
10. člen
Izbiro izvajalca gospodarske javne službe opravi občinska uprava. O izbiri se izda upravna odločba.
11. člen
Z izbranim izvajalcem gospodarske javne službe sklene pogodbo o koncesiji župan Občine Divača. Pogodba o koncesiji vsebuje:
– območje za katero se podeljuje koncesija,
– čas za katerega se podeljuje koncesija,
– predvideno število priključkov,
– način izvedbe priključkov,
– najmanjše število zagotovljenih programov,
– ceno priključka in ceno naročnine,
– določila glede spreminjanja cene,
– višina in način plačila odškodnine za oddajo koncesije,
– prenehanje in odvzem koncesije,
– nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 28/22
Divača, dne 29. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti