Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2054. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 3235.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 30/96), ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 29. 5. 1997.
Celje, dne 9. maja 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 29. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki
1. člen
Za 1. členom se doda 1.a člen, ki glasi:
Za namenom odpravljanja izgub na vodovodnem omrežju se uvede prispevek za obnovo vodovodnih priključkov po ceni, ki je določena v 3. členu tega odloka.
2. člen
V 6. členu se tekst spremeni tako, da se obstoječi tekst zaključi namesto s piko, z vejico in se nadaljuje z besedilom:
“razen za obnovo vodovodnih priključkov, kjer se prispevek uvede za dobo 10 let.”
3. člen
Za 6. členom se doda 6.a člen, ki se glasi:
Višina prispevka za obnovo vodovodnih priključkov je določena za vsako leto trajanja odloka posebej kot sledi:
– leto 1997      10,66 SIT/m3 prodane vode,
– leto 1998      10,30 SIT/m3 prodane vode,
– leto 1999       9,95 SIT/m3 prodane vode,
– leto 2000       9,59 SIT/m3 prodane vode,
– leto 2001       9,24 SIT/m3 prodane vode,
– leto 2002       8,53 SIT/m3 prodane vode,
– leto 2003       7,82 SIT/m3 prodane vode,
– leto 2004       6,40 SIT/m3 prodane vode,
– leto 2005       4,97 SIT/m3 prodane vode,
– leto 2006       3,03 SIT/m3 prodane vode.
4. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 1997.
Št. 01200-001/96
Celje, dne 29. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti