Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2050. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ljubečna, stran 3228.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ljubečna
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ljubečna, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 3. junija 1997.
Celje, dne 3. junija 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 3. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ljubečna
1. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ljubečna (Uradni list SRS, št. 14/89) se spremenijo in dopolnijo po projektu RC – Planiranje d.o.o. št. 13/96, ki je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in RS, št. 18/91, 54/94) in s srednjeročnim družbenim planom občine Celje za obdobje od leta 1986 do 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in RS št. 48/90).
2. člen
Na koncu šestega odstavka 3. člena se pri predvidenih objektih doda nova alineja:
– gospodarski objekt 8 m x 6,50 m na parceli 1334/5 k. o. Škofja vas.
3. člen
Na koncu 4. člena se, pogojem za urbanistično oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov, doda nov odstavek:
g) gospodarski objekt:
– gradnja gospodarskega objekta maksimalnih tlorisnih dimenzij 8 m x 6,50 m
– etažnost: pritličje
– streha: dvokapnica s 30–35° naklonom in opečno kritino
– fasade: omet bele barve.
4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/A-182/95
Celje, dne 3. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti