Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2047. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice, stran 3226.

Na podlagi 65. člena, v zvezi s 17. alineo zadnjega odstavka 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-65, 45/94 odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95, – odločba US RS, št. U-I-285/94-105), 1. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 17. in 73. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Brežice na 32. seji dne 9. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice
1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice (Uradni list RS, št. 54/95) tako, da sedaj glasi:
Komunalna pristojbina, ki se plačuje ob vsakokratnem prehodu državne meje na območju Občine Brežice znaša 1000 SIT.
2. člen
Spremeni se 5. člen odloka o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice (Uradni list RS, št. 54/95) tako, da sedaj glasi:
Sredstva pridobljena iz naslova komunalnih pristojbin na mejnih prehodih so prihodek proračuna Občine Brežice in se nakazujejo na žiro račun Občine Brežice. Sredstva se nato delijo po ključu 80 : 20. Občini Brežice pripada 80% sredstev, krajevni skupnosti na območju katere se pobira komunalna pristojbina pa 20% zbranih sredstev.
Po enakem ključu se delijo tudi obveznosti za urejanje in vzdrževanje komunalnih objektov in naprav na mejnih prehodih.
Sredstva, zbrana na podlagi določil tega odloka se lahko uporabijo le za urejanje in vzdrževanje komunalnih objektov in komunalne infrastrukture v Občini Brežice.
3. člen
Ta odlok začne veljati s 1. 7. 1997 in se objavi v Uradnem listu RS.
Brežice, dne 9. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti