Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1633. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 1996, stran 2205.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95) je Občinski svet občine Vitanje na seji dne 25. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 1996
1. člen
Potrdi se zaključni račun Občine Vitanje za leto 1996, ki izkazuje:
----------------------------------------------------------------
         Bilanca prihodkov in odhodkov
----------------------------------------------------------------
prihodki                       155,147.226
odhodki                       152,213.643
primanjkljaj (–)
oziroma presežek (+)                  2,933.583
----------------------------------------------------------------
2. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna je zaključni račun rezervnega sklada Občine Vitanje za leto 1996, ki izkazuje:
----------------------------------------------------------------
prihodke                        1,275.785
odhodke                            –
presežek prihodkov nad odhodki             1,275.785
----------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna za leto 1996 se v znesku 2,933.583 SIT prenese v leto 1997.
Saldo sredstev rezerv (stalne proračunske rezerve) v višini 1,275.785 SIT se prenese v leto 1997.
4. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 012-002/97
Vitanje, dne 25. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost