Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1624. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 1996, stran 2188.

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in na podlagi 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 21. seji dne 14. aprila 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 1996
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 1996.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine izkazuje:
– prihodki           874,105.352,00 SIT
– odhodki            874,105.352,00 SIT
– stalna proračunska rezerva   4,649.048,50 SIT.
3. člen
Pregled prihodkov proračuna in njegove razporeditve je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
4. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-11/97-112
Šentjur pri Celju, dne 22. aprila 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost