Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1622. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990..., stran 2187.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95), prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) je Občinski svet občine Šentjernej na 25. redni seji dne 5. 5. 1997 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjen 1997
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej – dopolnjen 1997, v delu, ki se nanaša na programsko zasnovo za izdelavo zazidalnega načrta Beta Šentjernej.
2. člen
Osnutek iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih občinske uprave Občine Šentjernej vsak delovni dan od 7. do 15. ure, oziroma v sredo do 17. ure, trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Obveščanje občanov o javni obravnavi bo organizirano na krajevno običajen način.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pisno pošljejo na Občino Šentjernej.
Št. 061-95/310
Šentjernej, dne 5. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

AAA Zlata odličnost