Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1612. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu kanalizacije Križevci, stran 2178.

Na podlagi 36., 37., 38., in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93 71/93) ter 28. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95) izdaja župan Občine Ljutomer
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu kanalizacije Križevci
I
Javno se razgrne lokacijski načrt za kanalizacijo Križevci, ki ga je obravnaval Občinski svet občine Ljutomer, dne 22. 4. 1997.
II
Osnutek lokacijskega načrta obravnava območje, ki pripada naseljem Križevci, Boreci in Ključarovci.
III
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu RS.
Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe, mnenja in druge pripombe na Odsek za GJS, okolje in PP Občine Ljutomer.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Krajevne skupnosti Križevci.
V času javne razgrnitve mora Občina Ljutomer v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Križevci organizirati javno obravnavo.
IV
Po poteku javne razgrnitve mora Svet krajevne skupnosti Križevci v petnajstih dneh oblikovati svoje stališče, in ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostaviti županu občine, ki poskrbi za proučitev pripomb in jih predložiti Občinskemu svetu občine Ljutomer.
V
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-4/97-809
Ljutomer, dne 8. maja 1997.
Župan
Občine Ljutomer
Ludvik Bratuša l. r.

AAA Zlata odličnost