Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1611. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske cone ob Razlagovi ulici v Ljutomeru, stran 2177.

Na podlagi 36., 37., 38., in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93 71/93) ter 28. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95) izdaja župan Občine Ljutomer
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske cone ob Razlagovi ulici v Ljutomeru
I
Župan Občine Ljutomer odreja, da se javno razgrne zazidalni načrt stanovanjske cone ob Razlagovi ulici v Ljutomeru, ki ga je obravnaval Občinski svet občine Ljutomer, dne 22. 4. 1997.
II
Osnutek zazidalnega načrta obravnava območje, ki se nahaja južno od ceste Cezanjevci–Ljutomer in v podaljšku Razlagove ulice proti zahodu.
Območje obdelave obsega naslednje parcele od severovzhoda proti zahodu: 2016, 2015, 2017/1, 2017/2, 2017/3, 2017/4, 2017/5, 2017/6, 3012, 3011, 881/1, 880/1, 876, 875/1, 874/1, 873 in 872, k.o. Ljutomer.
III
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu RS.
Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe, mnenja in druge pripombe na Odsek za GJS, okolje in PP Občine Ljutomer.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Ljutomer, na Odseku za GJS, okolje in PP.
V času javne razgrnitve mora Občina Ljutomer v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Ljutomer organizirati javno obravnavo.
IV
Po poteku javne razgrnitve mora Svet krajevne skupnosti Ljutomer v petnajstih dneh oblikovati svoje stališče, in ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostaviti županu občine, ki poskrbi za proučitev pripomb in jih predloži Občinskemu svetu občine Ljutomer.
V
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-4/97-808
Ljutomer, dne 8. maja 1997.
Župan
Občine Ljutomer
Ludvik Bratuša, l. r.

AAA Zlata odličnost