Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1605. Pravilnik o službeni izkaznici, uniformi in opremi komunalnega redarja, stran 2170.

Na podlagi 4. člena odloka o komunalnem redarstvu v Občini Kuzma (sprejetega na seji Občinskega sveta občine Kuzma, dne 11. aprila 1997) in 23. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95), je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 11. aprila 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o službeni izkaznici, uniformi in opremi komunalnega redarja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa službeno izkaznico, uniformo in drugo opremo za osebo, ki izvaja komunalno redarstvo (v nadaljnjem besedilu: komunalni redar) na podlagi odloka o komunalnem redarstvu v Občini Kuzma.
II. SLUŽBENA IZKAZNICA
2. člen
Službena izkaznica za opravljanje komunalnega redarstva je izdelana iz posebnega papirja z zaščitnimi elementi in vezana v usnje velikosti 7 × 10,5 cm.
Izkaznico izdela po obrazcu, opredeljenem v 3. členu tega odloka, podjetje po pooblastilu župana Občine Kuzma.
3. člen
Obrazec službene izkaznice vsebuje:
1. Na prvi strani platnic je na vrhu napisano besedilo “Občina Kuzma”, na sredini platnic pa je napis “Službena izkaznica”. V spodnjem delu prve strani platnic je besedilo: “Komunalni redar”.
2. Na drugi strani platnic izkaznice je prostor za fotografijo imetnika izkaznice velikosti 3 × 4 cm in pečat Občine Kuzma. Pod fotografijo imetnika izkaznice se vpiše: osebno ime imetnika izkaznice, njegov podpis, registrsko številko izkaznice, datum izdaje izkaznice in podpis župana Občine Kuzma.
3. Na drugi strani izkaznice je v zgornjem delu naveden predpis, ki je podlaga za izdajo pooblastila imetniku izkaznice za opravljanje komunalnega redarstva in številka ter datum izdaje pooblastila.
4. člen
Izkaznico izdaja župan Občine Kuzma.
5. člen
Ne glede na datum veljavnosti, navedenem na obrazcu, veljavnost izkaznice preneha, če imetniku izkaznice preneha pooblastilo. Imetnik mora izkaznico vrniti županu.
6. člen
Izkaznica se zamenja:
1. če jo imetnik izgubi in je preklicana v Uradnem listu RS,
2. če je poškodovana,
3. če je imetnik spremenil osebno ime.
Službena izkaznica ni prenosljiva.
III. UNIFORMA IN DRUGA OPREMA
7. člen
Uniforma komunalnega redarja je zimska in letna.
Na jopiču zimske in letne uniforme, srajci letne uniforme, suknjiču ter dežnem plašču, je na levi strani oprsja, na levem rokavu in na kapi napis: “Občina Kuzma – Komunalni redar”.
8. člen
Komunalni redar je lahko opremljen tudi s prenosno napravo za brezžično radijsko zvezo, fotoaparatom in s potrebnim pisarniškim materialom za opravljanje svojega dela.
9. člen
Komunalni redar je dolžan uniformo in drugo opremo redno vzdrževati. Komunalni redar prevzame posamezne dele uniforme in drugo opremo ob nastopu dela, proti podpisu. Ob prenehanju opravljanja nalog komunalnega redarstva, pa mora uniformo in drugo opremo, proti podpisu, vrniti.
IV. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 173/97
Kuzma, dne 11. aprila 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

AAA Zlata odličnost