Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1600. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Kamnik, stran 2164.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Kamnik na 25. seji dne 23. 4. 1997 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Kamnik
1
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine III. stopnje zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 1996 za območje Občine Kamnik 109.586 SIT.
2
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Kamnik za III. stopnjo opremljenosti znašajo na dan 31. 12. 1996:
– stroški za naprave individualne rabe za m2 koristne stanovanjske površine 7.061 SIT/m2;
– stroški za naprave kolektivne rabe za m2 koristne stanovanjske površine 7.451 SIT/m2.
3
Vrednost stavbnega zemljšča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene, določene v 1. točki tega sklepa.
Stavbna zemljišča so razdeljena na območja tako, kot določa 2. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 47/95) in 1. člena odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 11/97).
Odstotki za posamezno območje znašajo      Na dan 31. 12. 1996
-------------------------------------------------------------------
– za 1. območje     5%       SIT/m2        5.479
– za 2. območje     4%       SIT/m2        4.383
– za 3. in 4. območje  2%       SIT/m2        2.192
– za 5. območje     4%       SIT/m2        4.383
-------------------------------------------------------------------
Vrednost stavbnega zemljišča se med letom valorizira z indeksom podražitve, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Sekcija za gradbeništvo in IGM – povprečna stanovanjska gradnja.
4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 02101-0042/97
Kamnik, dne 23. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost